Mobilita zamestnancov 2014 – 2016

logo 13                     logo 12                         logo 11

Projekt Erasmus+ bol schválený v roku 2014. Projekt je financovaný zo zdrojov EÚ. Realizácia projektu na našej škole, ZŠ s MŠ Školská 49, bude trvať dva roky. Ide o mobilitu pedagogických zamestnancov v zahraničí, konkrétne v Anglicku. Do projektu je zapojených päť učiteľov a riaditeľ školy. Cieľom projektu je predovšetkým zlepšenie odborných kompetencií učiteľov, zlepšenie ich pripravenosti na zmeny z hľadiska modernizácie a internacionalizácie školy, zvýšenie kvality vo výučbe a rozšírenie jazykovej zručnosti učiteľov. Škola chce predovšetkým využiť vzdelávanie učiteľov v zahraničí vo vyučovacom procese, skvalitniť vyučovací proces v oblasti cudzích jazykov, podporiť sebavedomie učiteľov a využiť získané vedomosti v oblasti manažmentu školy. Účastníci projektu budú študovať a navštívia mestá: Cambridge, Southampton, Exeter a Shrewsbury.

Študijný pobyt v zahraničí by som odporučil každému učiteľovi

Ďalší z pedagogických zamestnancov ZŠ s MŠ Školská 49 v Žiline – Závodí, riaditeľ školy Ján Majsniar, sa zúčastnil tentokrát už na poslednom zahraničnom študijnom pobyte v rámci programu EÚ Mobilita zamestnancov v zahraničí. V rámci uvedeného programu išlo o 9 dňový vzdelávací kurz so zameraním na rozvoj schopnosti komunikácie v anglickom jazyku.
Pre riaditeľa školy to bol už druhý pobyt, po anglickom meste Southampton navštívil mesto Exeter na juhu Anglicka.

„Cieľom tejto študijnej stáže bolo zdokonaliť sa v schopnosti komunikovať v angličtine pre potreby komunikácie v zahraničí. Už samotné cestovanie v období sprísnených bezpečnostných opatrení na letiskách a staniciach bolo pre mňa veľkou skúškou z komunikácie v cudzom jazyku. Anglické prostredie, anglickí lektori, konkrétne spoločenské témy ako napríklad šport, vzdelávanie, dobrovoľnícka činnosť v krajinách účastníkov na vzdelávacom pobyte, ale predovšetkým v Anglicku rezonovali minimálne 6 hodín denne v učebniach Exeterského komunitnéha centra. Večer spoločné akcie s cieľom spoznávania kultúry a histórie tohto krásneho mesta, nesmierne milí a mne vyhovujúci Angličania a minimum voľného času.“ Takto charakterizoval okrem iného svoj vzdelávací pobyt Ján Majsniar. Okrem jediného Slováka členmi vzdelávacej skupiny boli kolegovia – pedagógovia z Talianska, Švédska, Španielska, Nemecka, Rumunska, Grécka, Francúzska a Maďarska.

Podľa vyjadrenia riaditeľa ide o nesmierne užitočný spôsob spoznávania prostredia svetového jazyka č.1 a odporúčal by ho každému slovenskému učiteľovi.
,,Okrem rozvoja schopnosti komunikovať po anglicky sa slovenský pedagóg oboznamuje s anglickým školským systémom, dozvie sa veľa užitočného o vzdelávacích systémoch v krajinách EÚ, zistí, že byrokratický systém ubíja nielen jeho, ale aj jeho talianskeho kolegu. Na druhej strane ticho závidí kolegom napríklad zo Švédska, Anglicka a Rumunska, kde byrokratické zaťaženie učiteľ vôbec nepociťuje a iba vzdeláva a vychováva svojich žiakov. My píšeme v školách siahodlhé koncepcie boja proti obezite, v anglickej BBC sa vysiela každý deň vzdelávacia relácia o zdravom životnom štýle. Ťažisko riešenia problému nesie na pleciach štát, na Slovensku sú riešením mnohých problémov ,,poverené“ základné školy,“ povedal J. Majsniar.

„Teší ma, že okrem vzdelávania som si predsa len našiel čas na návštevu futbalového stretnutia v poradí 4. anglickej ligy – Exeter vs. Plymouth s účasťou vyše 7 tisíc divákov. Bol to pre mňa skutočne veľký zážitok,“ hovorí Ján Majsniar.

Erasmus+ aj s učiteľkou materskej školy

V priebehu júlových dní som využila príležitosť overiť si a skvalitniť úroveň jazykových schopností anglického jazyka na študijnom pobyte zastrešenom projektom Erasmus +. Kurz určený pedagógom predprimárneho vzdelávania sa vyznačoval vysokou úrovňou výučbového programu. Precízne pripravené hodiny lektora Jeremy Taylora, jeho profesionalita, charizma a interaktívna koncepcia vyučovania spravili z kurzu nevšedný zážitok s množstvom rôznorodých aktivít a nápadov pre vytvorenie pozitívnej medzinárodnej atmosféry v triede. Spoločnosť skupiny pedagógov z rozličných kútov Európy (od Litvy, Slovenskej a Českej republiky, cez Taliansko, Francúzsko až po Španielsko) vytvorila jedinečnú možnosť 2 týždne komunikovať v anglickom jazyku, rozšíriť si slovnú zásobu, nadobudnúť informácie o zahraničných predškolských zariadeniach a taktiež diskutovať na aktuálne a zaujímavé témy.

Náš kurz prebiehal v stredovekom Abbott house, jednej z najstarších a najvýznamnejších budov malebného škótskeho mestečka Dumferline ( v opátstve ktorého sa odohrali niektoré scény Harry Pottera), neďaleko prekrásneho historického Edinbourghu. Ubytovanie mi poskytla príjemná hosťovská rodina v cca 20 minút vzdialenom Carneyhill, odkiaľ som denne autobusom dochádzala do školy. Tieto okolnosti sa stali obrovským prínosom z hľadiska poznania života ľudí a najmä rozvoja konverzačných schopností v bežných situáciách. Už pri prvej jazde ma potešila existencia predajne nám dobre známych automobilov Kia aj prítomnosť bradatého Škóta v kilte ako bežnej súčasti modernej škótskej identity.

Vďaka kvalitnému doplňujúcemu programu oboznamovania sa s reáliami Škótska, jeho históriou, kultúrou a zvykmi, sme mali možnosť navštíviť v tom čase festivalový Edinbourgh, jeho rozľahlý hrad na skale, množstvo múzeí aj najrušnejšiu a najdlhšiu ulicu Royal Mile. Pôsobivá bola exkurzia do historických mestečiek s miniatúrnymi domčekmi Stirling, Culross či najstaršieho univerzitného mesta St. Andrews ( miesta štúdia princa Williama a jeho manželky Kate), známeho profesionálnym hráčom golfu z celého sveta. Zaujímavým protikladom bol moderný Glasgow, najväčšie mesto Škótska a centrum jeho kultúry, so súčasnými až futuristickými budovami múzeí a inštitúcií ( škótska televízia BBC).

Dva týždne strávené v Škótsku v pestrej spoločnosti učiteliek mnohých európskych krajín ma inšpirovali k ďalšiemu štúdiu anglického jazyka a aktívnemu využitiu všetkých nadobudnutých poznatkov pre ich aplikovanie v podmienkach materskej školy s rovnakým elánom, aký bol charakteristický pre lektorov kurzu v Dumferline.
Moje poďakovanie patrí programu Erasmus + a ZŠ s MŠ Školská 49 v Žiline – Závodí, že som sa mohla tohto štúdia zúčastniť.

Ivana Kucháriková, učiteľka MŠ

 

Cambridge – mesto múdrosti

Cambridge je historické mesto. Môžete tu stretnúť ľudí z celého sveta.
Jedna z najlepších univerzít na svete so svojou skvostnou gotickou architektúrou robí Cambridge jedným z najkrajších miest. V tomto meste, v ktorom sídli 8 univerzít a vysokých škôl, sme mohli v rámci realizácie európskeho programu Erasmus+ a projektu našej ZŠ s MŠ Školská 49 s názvom „V medzinárodnom svete sa nestratíme“ absolvovať študijný pobyt. Takmer v rovnakom čase, ale v rôznych jazykových kurzoch, sa tak stretli štyri učiteľky základnej školy, aby sa obohatili vedomosťami a novými poznatkami z anglického jazyka a mohli ich odovzdať svojim žiakom a kolegom.

„Vyučovanie bolo zamerané na všetky oblasti. Zdokonaľovali sme sa v gramatike, lexikológii, konverzácii, ale hlavným cieľom boli praktické ukážky, ako tvorivo a aktívne pracovať na vyučovacích hodinách anglického jazyka. V škole dbali na to, aby sa umiestnenie študenta v jazykovej úrovni po celý čas kurzu prispôsobovalo jeho potrebám,“ povedala po absolvovaní dvojtýždňového kurzu Viera Bučková.

„Samé sme sa na chvíľu stali pracovitými študentkami, aby sme si vyskúšali pozíciu našich žiakov. Workshopy boli zamerané na zážitkové učenie, TPR, CLIL a iné aktivizujúce metódy. Načerpali sme vedomosti nielen od našich lektorov a lektoriek, ale aj od našich spolužiakov z rôznych končín sveta – z Číny, Poľska, Maďarska, Španielska, Talianska, Slovinska i z Brazílie,“ skonštatovala Erika Durajová.

„Pred dvomi rokmi, keď som sa dostala na študijný pobyt, som si pre seba povedala, že sa tu chcem určite raz vrátiť. A podarilo sa! Mesiac strávený v malebnom mestečku Cambridge, spoznanie kultúry tejto krajiny prostredníctvom mnohých výletov, stretnutia s pracovníkmi Bell, ktorí vždy ochotne pomohli, keď to bolo treba, komunikácia v anglickom jazyku na každom kroku, kreatívne aktivity využiteľné na hodinách anglického jazyka, ale aj využitie metódy CLIL na iných predmetoch, mi dali nový impulz v práci učiteľa,“ doplnila Eva Kubová, koordinátorka projektu.

„Vrátiť sa na miesto, na ktorom človek už predtým strávil nezabudnuteľné okamihy plné tvorivých pedagogických podnetov, je šťastie. Vrátiť sa na to isté miesto aj po tretíkrát a mať šancu vychutnať všetky tie čarovné chvíľky ešte raz, to sa už človek cíti nielen vďačný, ale aj nesmierne zaviazaný. Ja som túto možnosť mala a teraz cítim potrebu podeliť sa o zážitky a hlavne o nadobudnuté skúsenosti. Spolupracovať s tak vysoko profesionálnym tímom ľudí, akí sú zoskupení v Bell Teacher Campus, je cťou pre každého pedagóga. Mňa nabil môj pobyt v Cambridge energiou a silnou motiváciou zobrať si z ich húževnatosti a kreativity čo najviac,“ vyjadrila sa Eva Bittšánska.

„Tešíme sa na využitie všetkých novonadobudnutých skúseností v rámci vyučovacieho procesu a ďakujeme za obrovskú skúsenosť,“ skonštatovali všetci účastníci projektu.

V rámci grantu aj v anglickom Southamptone

Študijný pobyt v rámci grantu Erasmus+ absolvoval ako ďalší v poradí v meste Southampton na úplnom juhu Anglicka riaditeľ školy Mgr. Ján Majsniar.

Cieľom pobytu bolo spoznávanie nielen anglického školského systému, ale aj školských systémov v krajinách EÚ (Fínsko, Francúzsko, Taliansko, Rakúsko, Španielsko, Maďarsko). Stretnutiami v rámci workshopov, prednášok, prezentácií a návštevami dvoch škôl v Southamptone sa niesli témy – národné kurikulum, aspekty manažovania škôl, kontrola kvality výchovy a vyučovania, sebahodnotenie, hodnotenie škôl, integrácia a špeciálne potreby žiakov, úloha moderných technológií pri začleňovaní žiakov nelojálnych a marginalizovaných skupín spoločnosti. V rámci uvedených aktivít sa našiel samozrejme čas aj na prezentáciu slovenskej základnej školy a systému školstva. Návšteva historických častí mesta, z ktorého vyplával pred viac ako 100 rokmi legendárny Titanic, exkurzia do historického skvostu Anglicka – mesta Winchester, ubytovanie, stravovanie a večerné konverzácie v skvelej atmosfére anglickej rodiny Brendy a Rona Briggs dali celému študijnému pobytu úplný a dokonalý zmysel. Poďakovanie za sprostredkovanie študijného pobytu patrí vzdelávacej agentúre Cambridge Study v zastúpení pána Juraja Smolku.

Southampton očami pána riaditeľa Majsniara:

,,Dni strávené v Southamptone pokladám za veľmi užitočne využitý čas. Cestovanie do Southamptonu z Bratislavy a následne z letiska Stansted malo dobrodružný cestovateľský nádych. Sám, s počiatočnou bariérou v komunikovaní v cudzom jazyku, v nám odlišnom, ale veľmi tolerantnom, až srdečnom prostredí som sa vydal na 12 hodinové putovanie na juh Anglicka. So všetkou vážnosťou konštatujem, že vôbec sa nemusíme hanbiť za svoju prácu v slovenskom školskom systéme. Máme šikovných a múdrych žiakov. Na pracovných stoloch svojich kolegov – riaditeľov škôl v Southamptone som našiel veľmi málo papierov. Aj tie , ktoré tam ležali, sa týkali výhradne vzdelávania – kontroly, sebahodnotenia školy, tvorby a realizácie vnútroškolských projektov. Keby náš systém nechal slovenského učiteľa učiť a riaditeľa riadiť namiesto plnenia byrokratických pravidiel a úloh, boli by sme ešte lepší…“ .

Cambridge očami pani učiteľky Bittšánskej

V júli 2014 sa v rámci projektu Erasmus+ zúčastnila študijného pobytu pani učiteľka Eva Bittšánska. Dva týždne strávila v meste Cambridge. Absolvovala kurz zameraný na rozvoj didakticko-metodologických kompetencií frekventantov vo výučbe anglického jazyka pre mladších žiakov a taktiež výučby anglického jazyka metódou CLIL – vyučovanie rôznych predmetov v anglickom jazyku. Naučila sa ako žiakov motivovať a aktivizovať k učeniu cudzieho jazyka a taktiež prepojiť obsahovú stránku učiva s praktickou komunikáciou v cieľovom jazyku prostredníctvom rozvoja kognitívnych vlastností a kultúrnym rastom jednotlivca.

A aký bol Cambridge očami pani učiteľky Evy Bittšánskej?

„Kontakt a prístup profesionálneho tímu Bell Teacher Campus pod dohľadom charizmatického akademického riaditeľa Jima Scivenera, pobyt v prekrásnych priestoroch Homerton College, prechádzky po Cambridge, poznávanie nových zákutí, miest, kníhkupectiev, trhovísk, obchodíkov a parkov ma nabilo novým elánom, podporilo to vo mne chuť pokračovať v sebazdokonaľovaní a v odhodlaní zdolávať angličtinu s rovnakým entuziazmom, s akým som sa vrátila zo zahraničnej stáže aj minulý rok. Novozískané skúsenosti a kontakty na učiteľov od Mexika až po Japonsko či Čínu za to určite stoja. Vysoko si vážim možnosť zažiť Jima Scrivenera ako prednášajúceho lektora, ktorého rady a odporúčania pre učiteľov angličtiny budem ochotne posúvať ďalej.“