Mobilita mládeže

Medzinárodná výmena mládeže mala pokračovanie v Nemecku

V čase, keď takmer všetky deti našej školy ZŠ s MŠ Školská 49 v Žiline – Závodí oddychovali počas prázdnin, alebo futbalisti začínali letnú prípravu, trinásť detí z našej školy absolvovalo medzinárodnú mládežnícku výmenu  v nemeckom Wiefelstede.  Niekoľko náročných dní strávených v zahraničí v spoločnosti s kamarátmi z Nemecka, Estónska a Francúzska ich preverilo najmä po jazykovej stránke. Komunikácia v anglickom jazyku sa im darila, a tak dokázali rozprávať a argumentovať nielen na tému „Cultural diversity for tolerance“, kde hovorili o migrácii  ale aj o každodennom živote. Slovenský večer sa neuveriteľne vydaril. Potlesk na záver bol odmenou za náročnú prípravu pred výmenou. Krátke obrázkové video o Slovensku, prezentácia o našej krajine a meste, súťažný kvíz, ktorý  preveril ostatných účastníkov z vedomostí  o Slovensku a Žiline, či slovenská pesnička od Elánu „Vymyslená“, priniesli oživenie slovenského večera. Prekvapením bol slovenský ľudový tanec prezentovaný v krojoch. Stretnutie s dvomi migrantkami z Iraku, ktoré boli aj účastníčky výmeny,  zanechalo v nás silné emotívne zážitky. Počas celej výmeny sa o slovenské deti starali dvaja vedúci – bývalý žiak z našej školy Erik Wetter a pani učiteľka Eva Kubová. Naše poďakovanie patrí týmto žiakom, ktorí reprezentovali nielen seba, ale aj našu školu a mesto Žilina:

Alexandra Žilinčárová, Katarína Vrtichová, Daniela Cabajová, Matej Černý, Františka Pašková, Nikola Polkorábová, Martin Vrtich, ale aj naši už bývalí žiaci Barbora Mekyňová, Ján Roman, Jozef Rybárik, Angelika Závodská, Silvia Miartušová a Berenika Ryboňová.

Ďakujeme mestu Žilina, odboru školstva, za poskytnuté suveníry, Števovi Muchovi z folklórneho súboru Rozsutec za vypožičanie krojov a pánovi učiteľovi Červienkovi za pomoc pri technickom spracovaní materiálov potrebných k výmene. Tešíme sa na ďalšiu medzinárodnú výmenu mládeže, ktorá je recipročne organizovaná medzi krajinami v rámci programu Erasmus+ .

Opäť medzinárodná výmena mládeže v Nemecku

Európska komisia schválila žiadosť nemeckej strany o uskutočnenie medzinárodnej výmeny mládeže. Prihlášku vypracovala koordinátorka projektu v Nemecku,  v spolupráci s koordinátormi z Estónska, Francúzska a zo Slovenska. Podľa slov koordinátorky projektu na našej škole Mgr. Evy Kubovej je opäť potešiteľné, že niekoľko detí si počas letných prázdnin preverí svoje vedomosti z anglického jazyka pri komunikácii s priateľmi z iných krajín  na tému Migrácia.

Výmena mládeže by sa mala uskutočniť od 16. 7. 2018 do 25. 7. 2018 v nemeckom Wiefelstede. Do Wiefelstede sa teda vrátime opäť po 4 rokoch.

Po piatich rokoch  medzinárodná výmena mládeže vo Francúzsku nebude

Európska komisia neschválila žiadosť francúzskej strany v rámci  projektu medzinárodnej výmeny mládeže, ktorej sa mali naši žiaci zúčastniť. Podľa slov koordinátorky projektu Mgr. Evy Kubovej sa mohla stať formálna  chyba vo vyplnení prihlášky, alebo mohla byť aj  prihláška nedostatočná. O to viac sme smutní, nakoľko si deti zvykli každé leto vycestovať do zahraničia, načerpať nové skúsenosti a preveriť si svoje vedomosti v anglickom jazyku. Ide o recipročnú výmenu mládeže medzi krajinami Slovensko, Estónsko, Nemecko a Francúzsko. Ostáva nám len dúfať, že v budúcom roku bude projekt oveľa úspešnejší.

Školenie dobrovoľníkov v oblasti mládežníckych výmen

Školský rok sa pre mňa začal veľmi netradične. Naskytla sa mi príležitosť zúčastniť sa školenia ATOQ /Advanced Training on Quality/ v Trnave pre dobrovoľníkov v práci s mládežou. Medzinárodné školenie, ktorého sa zúčastnili dobrovoľníci z Fínska, Francúzska, Maďarska, Rumunska, Turecka a Slovenska, bolo zorganizované agentúrou IUVENTA na veľmi vysokej úrovni.

Kvalitní lektori zo Španielska, Francúzska a Portugalska nám priniesli nové nápady, metódy a aktivity na prípravu a realizáciu projektov v rámci mládežníckych výmen. Načerpala som novú silu, energiu a preverila som si svoje vedomosti z anglického jazyka. So spolubývajúcou z Fínska Ninou, som si vymenila nové skúsenosti v oblasti organizovania mládežníckych výmen.

Verím, že nadobudnuté skúsenosti využijem pri príprave nových projektov mládežníckej výmeny realizovaných v rámci školy.

Poďakovanie patrí vedeniu školy ZŠ s MŠ Školská 49 za možnosť zúčastniť sa kvalitného školenia.

Mgr. Eva Kubová, účastníčka školenia

Estónsko nás poriadne preverilo

Opäť sa žiaci ZŠ s MŠ Školská 49 pod vedením pani učiteľky Evy Kubovej a jej bývalého žiaka Erika Wettera, ktorý sa stal po prvýkrát vedúcim skupiny spolu s ňou, zúčastnili medzinárodnej mládežníckej výmeny v Estónsku. Po náročnej ceste a počiatočných problémoch, ktoré preverili najmä pani učiteľku v komunikácii v anglickom jazyku, sme prišli do estónskeho mestečka Viljandi plní očakávaní.

Projekt, ktorý bol tento rok zameraný na vedu a techniku, niesol názov „I wish, I will“  /Želám si a budem/. Neopakovateľná atmosféra medzi mladými ľuďmi zo štyroch krajín – Slovenska, Nemecka, Francúzska a Estónska sa stupňovala každým dňom nášho pobytu. Komunikácia v anglickom jazyku nám poskytla priestor naučiť sa vyjadrovať a obhajovať svoje názory v oblasti vedy a poriadne preverila naše vedomosti v anglickom jazyku. Predstavenie Slovenska na slovenskom večeri, ktoré sa začalo pozvaním našich zahraničných priateľov vypočuť si slovenské piesne v podaní žiakov, prinieslo úspech. Všetci spoločne sme sa naučili a zatancovali si tradičný slovenský tanec. Slovenské kroje dodali „nášmu večeru“ tradičnú atmosféru. V krojoch sme sa predstavili aj na tradičnom trhu pred estónskou verejnosťou, kde sme prezentovali slovenské výrobky a zatancovali slovenský tanec. Kultúra slovenského národa sa estónskej verejnosti veľmi páčila, o čom nás presviedčali obyvatelia malého mestečka zastavením sa pri slovenskom predajnom stánku na hlavnom námestí a diskutovaním s účastníkmi projektu.

S dobrým pocitom sme sa vrátili domov. Medzinárodné mládežnícke výmeny prinášajú mladým ľuďom množstvo výhod a my sme radi, že naša škola ich každoročne organizuje.

Naše poďakovanie patrí pani učiteľke Eve Kubovej a Erikovi Wetterovi za ich starostlivosť počas celého nášho pobytu, Štefanovi Muchovi za požičanie krojov z folklórneho súboru Rozsutec, Milanovi Matejčíkovi za dopravu do Varšavy na letisko a späť,  Občianskemu združeniu Podporme vzdelávanie v škole v Závodí za požičanie financií na vybavenie leteniek a vedeniu školy v Závodí za to, že podporuje mládežnícke výmeny.

 

Škola sa stala domovom študentov zo štyroch krajín

V rámci európskeho programu Erasmus+ ZŠ s MŠ Školská 49 realizovala v auguste medzinárodnú výmenu žiakov zo štyroch krajín – Estónska, Francúzska, Nemecka a Slovenska. Projekt POVEDZME NIE RASIZMU V ŠPORTE mal úspešný priebeh. Komunikačným jazykom bol anglický jazyk. V rámci daného projektu 65 účastníkov, vo veku od 13 do 19 rokov a ich vedúci, uskutočnili množstvo aktivít. Získali informácie o histórii mesta Žilina, naučili sa samostatne orientovať v meste, či komunikovať s verejnosťou v anglickom jazyku. Téma projektu nebola náhodná, veď škola je zameraná na šport a výučbu jazykov. Účastníci projektu sa zúčastnili ligového zápasu MŠK Žilina – DAC Dunajská Streda. Pozreli si žilinský štadión a Sieň slávy, aj s podporou mesta Žilina vyznačili turistickú trasu vo Vrátnej, či diskutovali s hráčom Patrikom LeGiangom a mládežníckym trénerom MŠK Žilina Emilom LeGiangom o zdravom životnom štýle športovcov a prejavoch násilia na štadiónoch. Pozreli si dva filmy o rasizme v športe na Stanici Záriečie, zahrali si spoločne bowling, či diskutovali o možnostiach riešenia problému rasizmu v športe vo všetkých štyroch krajinách. Záverečné výstupy projektu úspešne prezentovali pred verejnosťou a vystavili ich v priestoroch školy. Túto výstavu si môže verejnosť pozrieť v priestoroch školy do decembra 2015.

Slováci – žiaci zo ZŠ s MŠ Školská, reprezentovali svoju krajinu úspešne. Nielenže sa nestratili v komunikácii s priateľmi zo zahraničia, ale v rámci slovenského večera podávali na večeru šišky, prezentovali naj pamiatky Slovenska, ukázali sa v slovenských krojoch, zaspievali pesničku Z Východnej dievčatá, zatancovali a zaspievali pesničku od speváčky Kristíny Ta ne. Ich vystúpenie zožalo potlesk všetkých účastníkov, ktorí sa s chuťou pustili do nácviku spoločnej choreografie na slovenskú pieseň.

Sme radi, že sa nám projekt vydaril, pretože všetci účastníci vyjadrili spokojnosť s organizáciou na Slovensku. Pevne veríme, že projekt bude mať opäť svoje pokračovanie, tak ako pravidelne každý rok, v inej krajine. Tešíme sa na ďalší rok, kedy by sme mali vycestovať do Estónska.

Vysielanie TV Severka o projekte Povedzme nie rasizmu v športe