Testovanie -T5

Testovanie 5 2017/2018

V stredu 22. novembra 2017 sa uskutočnilo celonárodné testovanie žiakov piateho ročníka. Na našej škole boli všetci žiaci, vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami testovaní len tradičnou “papierovou” formou, teda formou predtlačených testov.

Pre žiakov a rodičov sme z tohto dôvodu pripravili súbor dokumentov, ktoré podrobne informujú o priebehu testovania.

Výsledková listina školy z celoslovenského testovania žiakov 5. ročníka ZŠ v školskom roku 2017/2018

MATEMATIKA

Počet testovaných žiakov : 55
Maximálny počet bodov v teste: 30
Priemerný počet bodov školy: 22,5
Priemerný počet bodov v rámci SR: 19,4 
Priemerná úspešnosť školy: 75%
Priemerná úspešnosť v SR: 64,7%
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru: 10,3%

SLOVENSKÝ JAZYK

Počet testovaných žiakov: 56
Maximálny počet bodov v teste: 30
Priemerný počet bodov školy: 21,0
Priemerný počet bodov v rámci SR: 18,9
Priemerná úspešnosť školy: 70,1%
Priemerná úspešnosť v SR : 62,8 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru: 7,3%

 

Dokumenty otvoríte kliknutím na linky uvedené nižšie.

 

Výsledková listina školy z celoslovenského testovania žiakov 5. ročníka ZŠ v školskom roku 2016/2017

MATEMATIKA

Počet testovaných žiakov : 67
Maximálny počet bodov v teste:  30
Priemerný počet bodov školy:  22,8
Priemerný počet bodov v rámci SR:  18,7
Priemerná úspešnosť školy:  75,9%
Priemerná úspešnosť v SR:  62,3%
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru: 13,6%

SLOVENSKÝ JAZYK

Počet testovaných žiakov:  67
Maximálny počet bodov v teste: 30
Priemerný počet bodov školy:  22,5

Priemerný počet bodov v rámci SR: 18,9
Priemerná úspešnosť školy:  74,9%
Priemerná úspešnosť v SR :  63,1%
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:  11,8%

 

Výsledková listina školy z celoslovenského testovania žiakov 5. ročníka ZŠ v školskom roku 2015/2016

Testovanie 5-2015

Prvá veľká skúška vedomostí, schopnosti sústredenia sa, aj čitateľskej a matematickej gramotnosti čakala 25.11. 2015  našich piatakov. Prvýkrát sa na Slovensku uskutočnilo Testovanie  5. Je to výstupné testovanie  z matematiky a slovenského jazyka za primárne vzdelávanie, teda aké vedomosti  a poznatky žiaci nadobudli na 1.stupni ZŠ.

Naša škola bola v testovaní z matematiky najlepšia spomedzi žilinských škôl a zo slovenského jazyka tretia najlepšia.

MATEMATIKA

Počet testovaných žiakov : 65
Maximálny počet bodov v teste:  30
Priemerný počet bodov školy:  22,55
Priemerný počet bodov v rámci SR:  18,60
Priemerná úspešnosť školy:  75,18%
Priemerná úspešnosť v SR:  61,99%
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru: 13,19%

SLOVENSKÝ JAZYK

Počet testovaných žiakov:  65
Maximálny počet bodov v teste: 30
Priemerný počet bodov školy:  23,31
Priemerný počet bodov v rámci SR: 19,99
Priemerná úspešnosť školy:  77,69%
Priemerná úspešnosť v SR :  66,72%
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:  11,07%