Hymna školy

Škola a prví kamaráti z triedy,
písmenká, čísla, pravidlá,
úspechy, prehry, aj prvé lásky,
na to každý rád spomína.

Refr. :
Za vodou, za Rajčiankou, v Závodí,
tam je škola pre každého, kto tam rád chodí.
Zaželajme našej škole, nech sa jej vodí
šťastne a krásne v každom období.

Písomky, skúšky, zápasy aj krúžky –
čas rýchlo letí k prázdninám.
Zrazu sme veľkí, roky nám ušli,
kývame škole aj ona nám.
Refr. :

V roku 2004 slávila Základná škola v Závodí 70. výročie svojho založenia. Pri tej príležitosti zaznela na slávnostnej akadémii v podaní žiakov po prvý raz hymna školy. Od jej vzniku uplynuli štyri roky a školskú hymnu spievajú žiaci našej školy pri rôznych príležitostiach. Mnohí si ju obľúbili a učia sa ju každoročne všetci prichádzajúci žiaci. Stala sa už akýmsi symbolom školských osláv. Preto sme sa veľmi potešili návrhu p. Oboňu zo žilinského konzervatória a prijali sme jeho ponuku zvečniť hymnu v podobe nahrávky na CD nosič.

8. novembra 2008 sa 35 žiakov 2. až 9. ročníka po zodpovednej príprave ocitlo v sále konzervatória, kde v sprievode klasických hudobných nástrojov a pod taktovkou p. Martina Oboňu vznikla nová podoba školskej hymny – spev s hudobným sprievodom.

Všetkým žiakom, ktorí sa na nahrávaní zúčastnili, sa patrí poďakovať za zodpovednosť a aj nadšenie, s akým k nahrávaniu pristupovali. Vďaka nim a všetkým, ktorí sa na vzniku nahrávky podieľali, sa tešíme na hymnu v „novom šate“ a veríme, že sa stane súčasťou nášho života v škole.

Mgr. Katarína Búziková, zástupkyňa riaditeľa školy