Literatúra v angličtine ako na dlani

Pre žiakov druhého stupňa zapojených do projektovej aktivity Krajina, ktorej jazyk sa učím v rámci projektu Naša škola v Závodí pre každého, Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/ Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ, sme v máji pripravili exkurziu do Britského centra v Žiline so zámerom zvýšenia ich čitateľskej gramotnosti v cudzom jazyku.
Deti mali možnosť získať informácie o ponúkaných tituloch, dozvedeli sa o významných súčasných i klasických autoroch, vyhľadávali tituly, ktoré ich niečím zaujali, zisťovali rozdiely v jazykovej úrovni medzi anglickými čítankami – zjednodušenými verziami beletrie, vypočuli si nahrávky diel v britskej a americkej angličtine, snažili sa porozumieť textu vo vybraných dielach. Overovali si porozumenie textu pri krátkom čítaní ukážok v oddelení anglickej literatúry pre deti a mládež, boli informovaní o rôznorodosti dostupných materiálov (čítanky, časopisy, učebnice, pracovné zošity, CD, DVD, slovníky) k výučbe anglického jazyka a o systéme usporiadania a vyhľadávania kníh a iných materiálov v anglickom jazyku.
Sme radi, že sa nám podarilo zdokonaliť čitateľskú kompetenciu žiakov a zároveň ich motivovať často a s radosťou siahnuť po dobrých a kvalitných knihách.
Naplnili sme tak ciele aktivity: motivovať žiakov učiť sa cudzie jazyky, podporovať rozvoj kľúčových kompetencií a to najmä porozumieť, rozvíjať čitateľskú gramotnosť žiakov a naučiť žiakov vyhľadávať informácie z rôznych literárnych zdrojov.