Detský odznak zdatnosti

Čoraz častejšie zaznieva z médií a  vidíme to aj v reálnom živote, že detská obezita je na vzostupe, že mladá generácia  si nevie nájsť vzťah k športu a k pohybovým aktivitám.

U nás, v škole v Závodí, sme športovo založení, ale nielen jednostranne. Naša škola je známa  tým, že sa tu pripravujú futbalové talenty. Pripravujú sa tu mladé basketbalistky, žiaci sa môžu športovo realizovať v rôznych športových krúžkoch. Našou snahou je pripraviť deti tak, aby boli boli rýchle,  obratné  a v dobrej  fyzickej kondícii.

Nad týmto našim predsavzatím stojí myšlienka, aby sa na hodiny telesnej výchovy naši žiaci tešili a poskytli im možnosť odreagovania a radosti z pohybu.

Jednou z aktivít, ktorú sme zaradili do plánu vyučovacích hodín, je plnenie detského odznaku zdatnosti. Žiaci  si overili, ako ďaleko doskočia, koľko preskokov urobia cez švihadlo v priebehu 30 sekúnd, ako rýchlo zabehnú vzdialenosť v člnkovom behu, akú vzdialenosť pokoria v hode dvojkilogramovou loptou a koľko sedov a ľahov sa im podarí urobiť za 30 sekúnd. Prvé testovanie prebehlo v úvode školského roku. Pre mnoho detí sa stalo motiváciou  na to, aby v závere školského roku  zlepšili svoj výkon. Viac sa začalo skákať na švihadle, behať a skákať. Zlepšenie výkonov bolo zaznamenané v koncoročnom preverovaní jednotlivých disciplín. Troch najúspešnejších žiakov z ročníka odmeníme diplomami a všetkých žiakov odznakmi za splnenie všetkých disciplín. Pre nás, pedagógov, je radosťou sledovať, ako sa aj pod naším vplyvom menia žiaci na zdravých a silných ľudí, ktorí majú chuť nielen športovať, ale aj učiť sa.

Veríme, že aj pomocou tejto aktivity sa nám podarí naplniť myšlienku gréckej kalokagatie – ideálu harmonického súladu a vyváženosti fyzickej a duševnej stránky človeka.

Viera Bučková