Goetheho pamätník

Dňa 12.4.2017 sa uskutočnilo školské kolo recitačnej súťaže v nemeckom jazyku Goetheho pamätník. Zúčastnilo sa jej spolu 32 žiakov siedmeho, ôsmeho a deviateho ročníka. Úroveň súťaže sa opäť posunula o level vyššie. Z väčšiny ukážok bolo badať, že žiaci si dali námahu nielen naučiť sa naspamäť text, ale doplnili to aj pekným umeleckým prednesom. Hoci sa na stupni pre víťazov mohli ocitnúť len niektorí, víťazmi sú všetci zúčastnení, ktorí sa vo svojom voľnom čase pasovali s úlohou čo najlepšie sa odprezentovať, vystúpiť pred publikom, vysporiadať sa so stresom a ukázali, že aj k nemeckému jazyku majú blízko.

I. kategória: 7. ročník
1. miesto: Kristián Matejka, 7.A
2. miesto: Barbora Mekyňová, 7.A
3. miesto: Alex Šimalčík, 7.B

II. kategória: 8. ročník
1. miesto: Adam Bechný, 8.C
2. miesto: Annamária Kremlová, 8.B
3. miesto: Klaudia Čepelová, 8.A, Jana Meszarosová, 8.B

III. kategória: 9. ročník
1. miesto: Samuel Bičan, 9.B
2. miesto: Marek Cisarik, 9.A
3. miesto: Júlia Škrková, 9.A