Vyhodnotenie Olympiády v nemeckom jazyku

Dňa 13. 11. 2017 sa uskutočnilo na našej škole školské kolo Olympiády v nemeckom jazyku. Predchádzali mu triedne kolá, v ktorých súťažilo v písomnej časti 75 žiakov. Do školského kola postúpilo 19 najlepších. Tí pracovali nielen písomne, ale  aj ústne. Museli preukázať svoje zručnosti v komunikácii a opise obrázka.

Víťazom srdečne blahoželáme!

KATEGÓRIA: 7. ročník

1. Koprdová Nina, 7.B
2. Králová Patrícia, 7.A
3. Hriník Marko, 7.A

KATEGÓRIA: 8.ročník

1. Micieli Jesicca, 8.A
2. Čižmárová Terézia, 8.A
3. Hroza Roman, 8.B, Mekyňová Barbora, 8.A

KATEGÓRIA: 9.ročník

1. Bechný Adam, 9.C
2. Miartušová Silvia, 9.B
3. Šoška Matej, 9.C