Vyhodnotenie školského kola Olympiády v anglickom jazyku

Aj tento rok sa opäť na našej škole, ZŠ s MŠ Školská 49,  niesol v duchu  jazykového zápasu. Znalosti a schopnosti pracovať s jazykom a snahu rozmýšľať v ňom si žiaci overili v olympiádach z cudzích jazykov.

Príležitosť mali  otestovať sa v ovládaní anglického, nemeckého a ruského jazyka, a tak každý z účastníkov zúročil všetko, čo sa mu v rámci jazykového vzdelávania v škole i mimo nej dostalo.
Žiaci najskôr absolvovali triedne kolá. Triednych kôl sa zúčastnilo 258 žiakov. Tí najlepší postúpili do školského kola /68 žiakov/, kde museli absolvovať dve časti, a to písomnú aj ústnu. Po prvýkrát sa na ústnej časti zúčastnili aj žiaci 1. – 3. ročníka. A všetci obstáli výborne!

Kategória 1. ročník

1. miesto: Filip Drigeľ I. A
2. miesto: Benjamín Bittšánsky I. B
3. miesto: Peter Gamboš I. B

Kategória 2. ročník

1.  miesto: Nina Sedúchová II. A
2.  miesto: Sára Chudivániová II. A
3. miesto: Lukáš Hajduk II. C

Kategória 3. ročník

1. miesto: Michal Kopál III. A
2. miesto: Matúš Petráško III. B
3. miesto: Natália Szotkovská III. A

Kategória 4., 5., 6., 7. ročník

1. miesto: Alexandra Žilinčárová VII. A
2. miesto: Šimon Hanuliak V. A
3. miesto: Martin Zboran VI. B

V okresnom kole nás bude reprezentovať Alexandra Žilinčárová VII. A.

Najlepší štvrtáci:

1. miesto: Alexandra Trajčíková IV. B
2. miesto: Sofia Arduini IV. B
3. miesto: Simona Šuteková IV. A

Kategória 8., 9. ročník

1. miesto: Barbora Mekyňová VIII. A
2. miesto: Martina Tinková IX. A
3. miesto: Matúš Kudláč VIII., Alexandra Závodská IX. B

V okresnom kole nás bude reprezentovať Barbora Mekyňová VIII. A.

TEŠÍME SA Z VAŠICH ÚSPECHOV!