Vyhodnotenie Olympiády v ruskom jazyku

Opätovne si žiaci najlepšie ovládajúci ruský jazyk zmerali svoje vedomosti v Olympiáde v ruskom jazyku. 15. novembra 2017 sa konalo  školské kolo tejto súťaže, do ktorej  postúpilo 15  žiakov.  Bol to výber z triednych kôl, ktorých sa zúčastnilo 70 žiakov.

Ruština príjemne znela pri opise obrázka a pohotovosť v komunikácii museli súťažiaci ukázať v odpovedi na vylosovanú otázku.

Gratulujeme víťazom a ďakujeme všetkým zúčastneným žiakom!

Kategória 7. ročník

 1. miestoMichal Cibulka VII.A
 2. miesto: Kavacká Rebecca VII.B
 3. miesto:Peter Niepel VII.A , Alexandra Žilinčárová VII.A

Kategória 8. ročník

 1. miesto: Tatiana Muráňová VIII.A
 2. miesto:  Nikola Polkorábová VIII.A
 3. miesto: Kristián Martinček  VIII.B

Kategória 9. ročník

 1. miesto: Adam Mihálik  IX. C
 2. miesto:  Marek Šeroň IX. C
 3. miesto: Peter Pekara IX. C

Kategória 1.C

 1. miesto: Alexandra Závodská IX.B
 2. miesto: Dominika Gregušová VIII.A