4. Vedomostná súťaž v cudzích jazykoch Aktivita 2.1 Krajina, ktorej jazyk sa učím

Koncom novembra si žiaci zmerali svoje jazykové schopnosti v anglickom, nemeckom a ruskom jazyku vo Vedomostnej súťaži. Konala sa v rámci projektových aktivít NFP Naša škola v Závodí pre každého, Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/ Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ, aktivita 2.1 Krajina, ktorej jazyk sa učím. Súťaž bola organizovaná v troch kategóriách, a to prvá kategória spoločne pre 3. a 4. ročník, druhá pre 5., 6. a 7. ročník /v rámci výuky NEJ to boli samostatné testy z jednotlivých ročníkov/ a pre 8. a 9. ročník bol vytvorený tretí spoločný test. Mimo projektových aktivít sa realizovala súťaž aj pre prváčikov a druhákov, aby sa postupne osmelili a nebáli sa priateliť i s náročným cudzím jazykom. Taktiež mimo projektových aktivít sa konala súťaž aj pre žiakov, ktorí sa učia druhý cudzí jazyk – ruský jazyk. Celkový veľký počet účastníkov /312 žiakov/ dal poriadne zabrať nielen učiteľom pri záverečnom hodnotení, ale zaručil aj vysokú konkurenciu. Náročný test overil jazykové zdatnosti v čítaní a porozumení textu, v gramatike, ale aj v mimoriadne dôležitej slovnej zásobe a schopnosti vytvoriť príbeh len za pomoci obrázku. O celkovom umiestnení rozhodoval počet získaných bodov i čas vypracovania testu. Okrem vedomostí bola súťaž overením zvládania záťažových situácií, medzi ktoré práca v (časovom) strese s cieľom podať čo najlepší výkon, určite patrí. Preto všetkým zúčastneným smeruje aj uznanie ich učiteľov, že sa v boji o prvé priečky nevzdali a statočne zápolili.