MATEMATICKÝ KLOKAN

Dňa 23.3.2016 sa uskutočnila medzinárodná matematická súťaž Matematický klokan. V mesiaci apríl prebehlo vyhodnotenie a v máji prišli na školu diplomy a ceny. V tomto školskom roku sa naša škola zapojila v počte 85 žiakov. Medzi súťažiacimi mali prevahu žiaci z 1. stupňa, ktorých sa zúčastnilo 53 žiakov.

Medzi úspešných riešiteľov patrili:

Klokanko 1, zapojených 25 žiakov

Michal Kopál, 1.A

Katarína Senková, 1.C

Michal Gašperec, 1.C

Teo Weichpart, 1.C

Klokanko 2, zapojených 8 žiakov   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Dorota Ryboňová, 2.A

Simon Šlauka, 2.A

Tomáš Čižmárik, 2.B

Alexandra Trajčíková, 2.B

Klokanko 3, zapojených 11 žiakov                                                                                                                                Martin Gašperec, 3.B

Agáta Macúchová, 3.A

Klokanko 4, zapojených 9 žiakov                                                                                                                           

Juraj Šoška, 4.B

Nela Molnárová, 4.B                                                                                                                                                               

Klokanko 5, zapojených 14 žiakov                                                                                              

Daniela Končoková, 5.A

Samuel Klocháň, 5.A

Andrej Szijjartó, 5.C                                                                                                                          

Klokanko 6, zapojených 12 žiakov                                                                                             

Nikola Polkorábová, 6.A

Benjamín 7, zapojený 1 žiak

Maximilián Maliar, 7.B

Benjamín 8, zapojení 3 žiaci, úspešných: 0

Kadet 9, zapojení 2 žiaci                                                                                                          

Lukáš Šugár, 9.B                                                                                                                                                                                                                     

Michal Kopal z 1.A  sa zároveň stal aj držiteľom titulu „ ŠKOLSKÝ ŠAMPIÓN”.

Hoci odmenou pre súťažiacich bol iba diplom a pero účasť na súťaži má význam, pretože účastník si môže porovnať svoje vedomosti a schopnosti s inými deťmi. Preto ďakujeme všetkým rodičom, ktorí úhradou účastníckeho poplatku umožnili svojim deťom overiť si i takýmto súťažným spôsobom svoje vedomosti.

Koordinátori: Mgr. Monika Šlauková, Mgr. Alena Grečnárová