Vyhodnotenie matematickej súťaže MAKSÍK

Do súťaže Maksík sa v tomto školskom roku  zapojilo 10 žiakov z 1. stupňa.  Žiaci počas celého školského roka riešili rôzne zábavné matematické úlohy v rámci 5. súťažných kôl. Úlohy neboli jednoduché, ale naši žiaci sa statočne popasovali s príkladmi  a na základe pridelených bodov  získali diplom Múdreho Maksáčika.

Darček a titul Najmúdrejší Maksáčik získali žiaci, ktorí sa svojimi výsledkami zaradili medzi 30 % najúspešnejších riešiteľov. V jednotlivých kategóriách to boli nasledovní žiaci:

Maksík 3:  Agáta Macúchová, 3.A

Maksík 4: Tomáš Gaňa, 4.A

Všetkým súťažiacim gratulujem a teším sa na stretnutie pri súťaži Maksík opäť v septembri.

Koordinátor Mgr. Šlauková