Návšteva dopravného ihriska

Žiaci 1.- 4. ročníka v rámci dopravnej výchovy navštívili v mesiaci jún dopravné ihrisko na sídlisku Vlčince. Teoreticky sa najprv vžili do úlohy účastníkov dopravy (cyklista, chodec), oboznámili sa s rôznymi dopravnými situáciami a osvojili si dopravné značky.  Následne využili svoje vedomosti a zručnosti  i prakticky. Vyskúšali  si jazdu na bicykli a kolobežke podľa dopravných pravidiel a správne správanie sa chodca na komunikácii.