Vyhodnotenie zberu papiera

V dňoch 10.- 12. októbra sa na našej škole uskutočnil zber papiera. Žiaci boli veľmi aktívni a usilovní. Spoločne sa nám podarilo vyzberať 6820 kg!

Vyhodnotenie:
1. stupeň:
1. miesto   4.A   756 kg
2. miesto   4.B   647 kg
3. miesto   1.B   502 kg

2. stupeň:  
1. miesto:   7.B  979 kg
2. miesto:   6.A   293 kg
3. miesto    5.B   257 kg

Jednotlivci:  
1. stupeň
Roman Kikloš  1.B   353 kg
Kristína Kiklošová   4.B   353 kg

2. stupeň
Rebecca  Kavacká    7.B   877 kg

Najlepšia trieda a jednotlivci budú odmenení vecnými cenami.
Peniaze boli rozdelené jednotlivým triedam a odovzdané triednym učiteľom.