Vyhodnotenie recitačnej súťaže Puškinov pamätník

17. apríla 2018 sa v školskom kole recitačnej súťaže Puškinov pamätník stretlo  21 najlepších recitátorov  siedmych, ôsmych a deviatych ročníkov. Zazneli krásne ukážky odprezentované výborným prednesom. Prežili sme spoločne príjemné popoludnie a všetkým súťažiacim vyjadrujeme obdiv, že prekonali samých seba a ukázali svoj talent ostatným.

Víťazom srdečne gratulujeme!

I. kategória: 7. ročník
1. miesto: Anna Sibilová 7.A
2. miesto:    Peter Niepel 7.A
3. miesto:    Maximilián Mičuta 7.C, Eliška Polkorábová 7.A

II. kategória: 8. ročník
1. miesto: Nikola Polkorábová 8.A
2. miesto: Tatiana Muráňová 8.A
3. miesto:   Ladislav Chládek 8.A

III. kategória: 9. ročník
1. miesto:   Tatiana Danišková 9.A
2. miesto:   Oliver Hruška 9.C
3. miesto:   Marek Šeroň 9.C

IV. kategória – 1.C
1.miesto: Dominika  Gregušová 8.A
2.miesto: Alexandre Závodská 9.B