Súťaž Moje mesto

Aj naši žiaci sa zapojili do súťaže Moje mesto a úspešne reprezentovali školu i seba.

Vo výtvarnej časti získala Martina Tinková z 9.A 1. miesto  v 3. kategórii.

Vo vedomostnej súťaži nazvanej Poznaj svoje mesto sa súťažilo vo dvojiciach. Súťažiaci museli ukázať nielen svoje vedomosti o meste Žilina, ale aj orientačné schopnosti, pohotovosť a rýchlosť pri plnení úloh priamo v historickej časti mesta. Alžbeta Harzeková a Angelika Závodská z 9. A získali 3. miesto v 2. kategórii. Petra Vaščáková a Adela Jurgová zo 6. A  sa umiestnili na 4. mieste v 1. kategórii.

Blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu školy.