Ocenenie z rúk žilinského viceprimátora

Sedemnásť žiakov zo základných a základných umeleckých škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta si 19. júna 2018 v priestoroch Rosenfeldovho paláca prevzalo z rúk žilinského viceprimátora Patrika Gromu ocenenia za vynikajúci prospech a úspešnú reprezentáciu Žiliny v rôznych aktivitách.

Jednou z nich bola Alžbeta Harzeková, žiačka 9.Aktorá študuje s výborným prospechom, je spoľahlivá, zodpovedná a cieľavedomá. Počas piatich rokov úspešne reprezentovala našu školu v okresných a krajských kolách viacerých súťaží rôzneho zamerania. Pri príprave prejavuje svoju iniciatívu a samostatnosť.

Sme na ňu nesmierne hrdí a želáme jej veľa šťastia aj v ďalších rokoch štúdia už  na strednej škole!

Článok o ocenení si môžete prečítať TU!