Matematicky klokan

Dňa 23.3.2015 sa uskutočnila medzinárodná matematická súťaž Matematický klokan.V tomto školskom roku sa naša škola zapojila v počte 79 žiakov. Medzi súťažiacimi mali prevahu žiaci z I. stupňa, ktorých sa zúčastnilo 64 žiakov.
Medzi úspešných riešiteľov patrili:
Klokanko 2 Angela Gordíková 2.A, Petra Čanigová 2.A, Martin Gašperec 2.B, Lucia Stroková 2.B
Klokanko 3 Martin Kuchar 3.A, Jakub Emanuel Puliš 3.B, Nela Molnárová 3.B, Cyril Košťál 3.B
Klokanko 5 Martina Gaňová 5.A, Matej Mikuláš Garčár 5.B, Barbora Mekyňová 5.B
Klokanko 6 Maximilián Maliar 6.B
Benjamín 8 Lukáš Šugár 8.B
Martina Gaňová z 5.A sa zároveň stala aj držiteľkou titulu „ ŠKOLSKÝ ŠAMPIÓN“. Hoci odmenou pre súťažiacich bol iba diplom a pero účasť na súťaži má význam, pretože účastník si môže porovnať svoje vedomosti a schopnosti s inými deťmi. Preto ďakujeme všetkým rodičom, ktorí úhradou účastníckeho poplatku umožnili svojim deťom overiť si i takýmto súťažným spôsobom svoje vedomosti.
Koordinátor M.Šlauková