Čítajme si 2015

Dňa 18. 06. sa žiaci 1. – 4. ročníka / 172 žiakov / zapojilo do ôsmeho ročníka detského čitateľského maratónu s názvom ” Čítajme si 2015 “.
Žiaci našej školy čítali knihy : Peter Pan, Popoluška – prváci, O Guľkovi Bombuľkovi – druháci, Rozprávky H. CH. Andersena – tretiaci, Nezblázni sa mamička – štvrtáci. Každý žiak, ktorý prečítal jednu stranu z knihy, dostal záložku a sladkú odmenu. Pevne veríme, že dobrá kniha, bude verným
spoločníkom našich žiakov i cez letné prázdniny.
J. Nigutová