Šachový turnaj na našej škole

Dňa 25.6. 2015 sa na Základnej škole v Závodí konal šachový turnaj. Pripravilo ho Centrum voľného času v Žiline v spolupráci s p. uč. Dikošovou. Záujem bol veľký, zúčastnilo sa ho takmer 50 žiakov. Boli rozdelení do dvoch kategórií. Mladší žiaci – 1.-5. ročník a starší žiaci – 6.-9. ročník. Atmosféra bola úžasná, všetci sa dobre zabavili a dostali aj malé sladké odmeny.
A teraz k vyhodnoteniu.

Mladšia kategória:
1. miesto získal David Dadaj zo IV. C
2. miesto Richard Líška z III. B
3. miesto Samuel Klocháň zo IV. B
.
Staršia kategória:
1. miesto získal Richard Chupáň zo VI. C
2. miesto Ivan Jackuliak zo VII. A
3. miesto Maximilián Maliar zo VI. B.

Žiaci dostali k oceneniam i vecné odmeny.
Gratulujeme!
Dikošová