eTwinning

eTwinning ponúka platformu pre pracovníkov v školstve, ktorí pracujú v škole v jednej z európskych krajín zapojených do programu a je zameraný na ich vzájomnú komunikáciu, spoluprácu, prípravu projektov a zdieľanie zdrojov.

Naša cesta pri realizácii projektu eTwinning sa začala v roku 2009. Pani učiteľka Eva Kubová absolvovala seminár v Českej republike pod názvom Hard work, počas ktorého sa naučila pracovať s nástrojom TwinSpace. Ten je nevyhnutný  pri realizácii samotného projektu.

Škola sa podieľala na projekte Worth knowing, Worth sharing určeného pre žiakov 9. ročníka. V danom projekte boli zapojení žiaci zo Slovenska, Nemecka, Portugalska a Turecka. Žiaci pripravili prezentáciu o Slovensku, o Žiline, o zvykoch a tradíciách našej krajiny. Zároveň sa dozvedeli tieto informácie aj o Nemecku, Portugalsku a Turecku.

Škola bola autorom projektu Pupil´s book. Žiaci 6. ročníka vytvárali knihu cudzích jazykov na témy Moja škola, Veľká noc a tradície, Moje záľuby. Kniha bola vytvorená v slovenskom, anglickom, českom, talianskom a nemeckom jazyku. Naši žiaci si vytvárali jednotlivé témy v slovenskom, anglickom a nemeckom jazyku. K danému slovníku pridali slovnú zásobu deti z Českej republiky a Talianska.

 Po niekoľkých rokoch sa žiaci opäť zapájajú do písania v cudzom jazyku. Po vzájomnej spolupráci v rámci projektu Comenius vzniklo priateľstvo medzi lídrami z Estónska  /Merit/ a zo Slovenska /Eva/. Rozhodli sa, že spoločne zapoja deti do vzájomného písania si. Deti z Estónska napísali deťom zo Slovenska pohľadnice a poslali ich do našej školy. Žiakom sa táto myšlienka zapáčila, pohľadnice potešili a v korešpondencii pokračovali tiež napísaním a poslaním pohľadníc zo Slovenska. Dúfame, že táto korešpondencia medzi deťmi bude pokračovať a rozvinie sa v pekné priateľstvá.

Certificate of Worth knowing, worth sharing Certificate of Twinspace Certificate of Pupil´s book