HYMNA ŠKOLY

Škola a prví kamaráti z triedy,
písmenká, čísla, pravidlá,
úspechy, prehry aj prvé lásky,
na to každý rád spomína.

Za vodou, za Rajčiankou, v Závodí,
tam je škola pre každého,
kto tam rád chodí.
Zaželajme našej škole, nech sa jej vodí
šťastne a krásne v každom období.

Písomky, skúšky, zápasy aj krúžky,
čas rýchlo letí k prázdninám.
Zrazu sme veľkí, roky nám ušli,
kývame škole aj ona nám.

Žiaci školy, ich rodičia a samozrejme aj všetci návštevníci našej webovej stránky majú už niekoľko rokov možnosť stretnúť sa  s našou školskou hymnou. Vytvorili sme si ju v dňoch, keď sme s veľkým nadšením pripravovali oslavu 70. výročia vzniku závodskej školy.  Je neuveriteľné, že odvtedy prešlo rovných 10 rokov. Po piatich rokoch sme dostali od  žilinských konzervatoristov ponuku dať našej hymne novú podobu so sprievodom hudobných nástrojov.   Výsledkom je nahrávka, akú  poznáte z internetu či  školských slávností, , na ktorých hymna znie. Okrem toho nám spestruje aj  hodiny hudobnej výchovy.  Dnes, keď sa škola pripravuje na oslavy ďalšieho okrúhleho výročia, už  môžeme  vysloviť nahlas to, po čom sme kedysi iba túžili.  Máme školskú hymnu, ktorá sa stala obľúbenou súčasťou školského života.  Nezabudlo  sa na ňu, keď dozneli  jej tóny na premiére a  zhasli sa svetlá v sále. To je najlepším svedectvom toho, že sa nám celkom podarila.

                                                                                                                                                                                     Mgr. K. Búziková, zást. školy

Hymna školy na stiahnutie vo formáte MP3

hymna-zs-zavodie